Kolegium redakcyjne

Wydawca:
Fundacja „Prawo Ubezpieczeniowe”

Adres Fundacji i Redakcji:
 Al. Jana Pawła II nr 34 lok.11
00-141 Warszawa
tel. (22) 620 60 38
fax (22) 826 71 18
 fundacja@prawoasekuracyjne.pl
www.prawoasekuracyjne.pl

ISSN: 1233-5681
Indeks: 367737

Redaktor naczelnyCzłonkowieRedaktorzy tematyczniRedaktor statystycznyRedaktor językowy
  • prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • mgr Beata Mrozowska (radca prawny),
  • prof. dr hab. Marcin Orlicki, mgr Zofia Pawlak-Borsuk (radca prawny),
  • dr Małgorzata Serwach, mgr Izabella Sapińska-Binda (sekretarz redakcji).
  • mgr Beata Mrozowska (Warszawa),
  • prof. dr hab. Marcin Orlicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego,Handlowego i Ubezpieczeniowego),
  • mgr Zofia Pawlak-Borsuk (Warszawa),
  • dr Małgorzata Serwach (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi).
  • prof.dr hab. Łukasz Delong, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut  Ekonometrii, Zakład Metod Probabilistycznych
  • mgr Izabella Sapińska-Binda (Warszawa)