Podmioty związane z rynkiem ubezpieczeniowym

 • Ministerstwo Finansów
  00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, tel. (022) 694 55 55
  www.mf.gov.pl
 • Komisja Nadzoru Finansowego
  00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1, tel. (022) 332 66 00
  www.knf.gov.pl
 • Rzecznik Ubezpieczonych
  02-001 Warszawa, Al.Jerozolimskie 87, tel. (022) 333 73 26
  www.rzu.gov.pl
 • Polska Izba Ubezpieczeń
  00-684 Warszawa, ul. Wspólna 47/49, tel. (022) 420 51 05 (06)
  www.piu.org.pl
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
  01-231 Warszawa, ul. Płocka 9/11, tel. (022) 539 61 00
  www.ufg.pl
 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14, tel. (022)  551 51 01
  www.pbuk.com.pl
 • Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej
  02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, tel. (022) 333 73 26
  www.rzu.gov.pl
 • Fundacja „Prawo Ubezpieczeniowe”
  00-141 Warszawa, Al. Jana Pawla II 34 lok.11, tel. (022) 620 60 38
  www.prawoasekuracyjne.pl
 • Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
  00-141 Warszawa, Al. Jana Pawła II 34, lok. 11, tel. (22) 620 43 34
  www.polbrokers.pl
 • Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
  02-577 Warszawa, Al. Niepodległości 124, lok. 22, tel. (22) 595 41 48
  www.pibuir.org.pl
 • Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych
  00-375 Warszawa, ul. Smolna 40, lok. 206
  http://www.pipuif.pl