Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Aktuarialna Zagadnienia aktuarialne – teoria i praktyka Wrocław, 11-12 czerwca 2018 r.

Cel konferencji:
Celem konferencji jest konsolidacja środowisk prowadzących badania z zakresu nauk aktuarialnych oraz stworzenie forum do wymiany poglądów pomiędzy pracownikami akademickimi i osobami stosującymi metody aktuarialne w pracy zawodowej.

Tematyka:
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące statystyki aktuarialnej i jej zastosowań, w szczególności:

  • modele sytuacji ryzykownych, teoria ryzyka, teoria ruiny, teoria wartości ekstremalnych, teoria zaufania;
  • modele ubezpieczeń wieloopcyjnych, zdrowotnych i komunikacyjnych, ryzyko zależne;
  • metody numeryczne stosowane w ubezpieczeniach, zagadnienia optymalizacji, techniki aproksymacji;
  • aspekty ekonomiczne i społeczne ubezpieczeń, systemy emerytalne, modele i prognozy demograficzne;
  • zagadnienia zarządzania ryzykiem, hedging, immunizacja, reasekuracja;
  • rynki ubezpieczeń i finansowe, modele st. procentowej, regulacje prawne.

Kontakt:
Katedra Statystyki
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 71 36 80 336
e-mail: statystyka.aktuarialna(at)ue.wroc.pl
www: http://www.oka.ue.wroc.pl/