Konferencja naukowa

Fundacja „Prawo Ubezpieczeniowe”, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapraszają na konferencję naukową z okazji 25-lecia „Prawa Asekuracyjnego”

Dystrybucja ubezpieczeń w obliczu zmian regulacyjnych i technologicznych

12 czerwca (środa) 2019 r.
Warszawski Dom Technika NOT ul. Tadeusza Czackiego 3/5

O konferencji

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej poświęconej tendencjom występującym na rynku ubezpieczeń w związku z nowymi wyzwaniami. Z jednej strony jest to szereg nowych ważnych przepisów prawnych regulujących działalność ubezpieczeniową, które weszły ostatnio w życie, a z drugiej – dynamiczny rozwój nowych rozwiązań technologicznych. Oznacza to konieczność modyfikacji tradycyjnych procesów zawierania umów ubezpieczenia zarówno po stronie zakładów ubezpieczeń, jak i pośredników ubezpieczeniowych.

Prelegenci omówią uwarunkowania prawne dystrybucji ubezpieczeń, szanse, ale i zagrożenia związane z zastosowaniem nowych technologii.

Przedstawią także bariery w prawie unijnym i polskim, utrudniające wykorzystanie w pełni możliwości technologicznych do zautomatyzowania i uproszczenia procesu dystrybucji ubezpieczeń. Szczególną uwagę poświęcą ochronie konsumenta i klienta, analizie wymagań i potrzeb klienta oraz obowiązkom informacyjnym wobec klienta ze strony dystrybutorów ubezpieczeń. Zaprezentują również nowe technologie pozwalające na weryfikację i identyfikację zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej.

Tematyka

 • Dystrybucja ubezpieczeń – szanse i zagrożenia
 • Uwarunkowania prawne dystrybucji ubezpieczeń
 • Analiza potrzeb klienta – rzeczywista czy pozorna?
 • Aspekty prawne prowadzenia marketingu i reklamy przy dystrybucji ubezpieczeń
 • Potrzeby i wymagania klienta w ubezpieczeniu OC
 • Wpływ nowych technologii na dystrybucję ubezpieczeń – bariery i ułatwienia w prawie unijnym
 • Bariery prawne rozwoju cyfrowych kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce
 • Forma przedkontraktowych obowiązków stron umowy ubezpieczenia przewidziana w prawie polskim a wymogi nowoczesnego obrotu
 • Wykorzystanie nowych technologii przy dystrybucji ubezpieczeń
 • Prezentacja platformy weryfikacji i identyfikacji zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej UFG
 • Podsumowanie

Prelegenci

Zagadnienia i problemy związane z tematyką konferencji przedstawią pracownicy naukowi wyższych uczelni, radcowie prawni i adwokaci oraz przedstawiciele podmiotów rynku ubezpieczeniowego i organizacji samorządowych, specjaliści w zakresie ubezpieczeń i praktycy:

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
 • Piotr Dziel (główny analityk Ośrodka Informacji UFG),
 • dr hab. Mariusz Fras (Uniwersytet Śląski),
 • Andrzej Gładysz (dyrektor Departamentu Prawnego PZU S.A.,
 • Rafał Kaszubowski (prezes Zarządu EIB S.A.),
 • dr hab. Katarzyna Malinowska (Akademia Leona Koźmińskiego),
 • Łukasz Marczyk (Accenture Sp. z o.o.),
 • prof. dr hab. Dorota Maśniak (Uniwersytet Gdański),
 • Beata Mrozowska-Bartkiewicz (radca prawny),
 • prof. dr hab. Marcin Orlicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • prof. dr hab. Jakub Pokrzywniak (Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • dr hab. Małgorzata Serwach (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi),
 • prof. dr hab. Magdalena Szczepańska (Uniwersytet Warszawski),
 • prof. dr hab. Monika Szaraniec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 • Agnieszka Wrońska (prezes Zarządu LINK-4),
 • Piotr Wrzesiński (doktorant na Uniwersytecie Łódzkim),
 • Łukasz Zoń (prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracynych).

Adresaci

Konferencja adresowana jest do: pracowników zakładów ubezpieczeń, przedstawicieli kancelarii prawniczych, pracowników naukowych, pośredników ubezpieczeniowych i innych podmiotów związanych z rynkiem ubezpieczeniowym.

Kontakt

e-mail: fundacja@prawoasekuracyjne.pl
tel. 22 620 60 38

Informację o terminie i formie zgłaszania udziału w konferencji przekażemy w terminie późniejszym na stronie internetowej.