Konferencja jubileuszowa

Konferencja naukowa z okazji XX-lecia „Prawa Asekuracyjnego” pt. Węzłowe problemy ubezpieczeń pod patronatem naukowym Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się 18 września 2014 r. (czwartek) w Warszawie, Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15.

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,
 • Polska Izba Ubezpieczeń,
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Rada naukowa:

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – przewodniczący,
 • prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
 • prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec  (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
 • prof. zw. dr hab. Tomasz Michalski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
 • prof. dr hab. Jacek Lisowski  (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
 • prof. dr hab. Dorota Maśniak  (Uniwersytet  Gdański),
 • prof. dr hab. Marcin Orlicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • dr Małgorzata Serwach – sekretarz naukowy (Uniwersytet Łódzki).

Komitet organizacyjny:

 • Beata Mrozowska („Prawo Asekuracyjne”) – przewodnicząca,
 • członkowie:
  • Andrzej Maciążek (Polska Izba Ubezpieczeń),
  • Zofia Pawlak-Borsuk („Prawo Asekuracyjne”),
  • Izabella Sapińska-Binda („Prawo Asekuracyjne”).

Program:

Prof. zw.dr hab. Jerzy Łańcucki – Wpływ nowych regulacji unijnych na funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego.

Wystąpienia:

 • Katarzyny Przewalskiej – zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów,
 • Pawła Sawickiego – dyrektora Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych Urzędu  Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Andrzeja Maciążka – wiceprezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń,
 • Elżbiety Wanat-Połeć – prezesa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

I panel – Jak zmuszając zachęcić – poszukiwanie racjonalnego modelu ubezpieczeń obowiązkowych:

 • Moderator – dr Małgorzata Serwach (Uniwersytet Łódzki)
 • Referat wprowadzający – Architektura systemu ubezpieczeń obowiązkowych – osiągnięcia i wyzwania – prof. dr hab. Marcin Orlicki
 • Paneliści:
  • dr Marcin Krajewski (Uniwersytet Warszawski),
  • Aleksander Daszewski (Biuro Rzecznika Ubezpieczonych),
  • Radosław Kamiński (radca prawny, dyrektor Departamentu Prawnego TUiR Allianz)

II panel – Wyzwania przed pośrednictwem ubezpieczeniowym:

 • Moderator – Stefan Reps („Prawo Asekuracyjne”)
 • Referat wprowadzający – Zmiany standardów prawnych w obsłudze klientów przez pośredników ubezpieczeniowych – Beata Mrozowska („Prawo Asekuracyjne”)
 • Paneliści:
  • dr Małgorzata Serwach (Uniwersytet Łódzki),
  • dr Jakub Pokrzywniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • Łukasz Zoń (prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych),
  • Jacek Kliszcz (prezes  PWS Konstanta).
Pliki do pobrania: