Komunikat

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z załącznikiem do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów –
„Prawo Asekuracyjne” uzyskało 20 punktów i zostało przypisane do następujących dyscyplin naukowych: ekonomia i finanse oraz nauki prawne.

Redakcja czasopisma
„Prawo Asekuracyjne”